Kim jest agent transferowy?

Agent transferowy pełni inną zgoła rolę niż depozytariusz. Ma on za zadanie procesować wszelkie zlecenia jakie otrzyma od doradców zajmujących się obsługą klienta. Musi on dopilnować, aby cały wszelkie czynności związane z zamówieniem zostały wykonane. Musi on wykonać zatem ściśle określone czynności. Najpierw przetwarza on takie zlecenie w specjalnym systemie komputerowym. Następnie każdy inwestor ma przydzielaną określoną liczbę jednostek uczestnictwa w funduszu. Kiedy środki te znajdą się już o depozytariusza agent transferowy musi potwierdzić, że zostały formalnie nabyte. Gdy to nastąpi ma on obowiązek poinformować każdego inwestora o stanie jego rejestru, dokonuje tego wysyłając mu odpowiednie dokumenty zawierające wszystkie te informacje. W zależności od funduszu potwierdzenie takie może być wysyłane cyklicznie, na przykład co pół roku, albo po dokonaniu jakiejkolwiek transakcji. Zdarza się i tak, że otrzymujemy taki dokument na własne życzenie. Poza tym agent transferowy wykonuje szereg innych czynności, między innymi zajmuje się reklamacjami, dokonuje naliczeń odpowiednich opłat związanych z zarządzaniem takiego rachunku oraz z podatkami. Aby firma mogła być agentem transferowym musi posiadać odpowiedni system komputerowy. Poza tym powinna zapewnić, aby wszelkie dane, z którymi się zetknie były przechowywane w sposób bezpieczny i poufny. Nie może dopuścić do tego aby cokolwiek zostało ujawnione. Mają oni także obowiązek dbać o to by dane uczestników były na bieżąco aktualizowane. Agent transferowy podlega nadzorowi ze strony odpowiednich organów państwowych, na przykład Komisji Nadzoru Finansowego.

Comments (No)

Zostaw komentarz