Wszystko co musisz wiedzieć na temat lokat

Lokata to słowo wywodzące się z polskiego „lokalizacja” oznacza umieszczenie pieniędzy w przedsiębiorstwie, nieruchomości, nabycie czegoś w celu czegoś w celu zabezpieczenia kapitału lub osiągnięcia zysków. To tłumaczenie słownikowe, ale co w rzeczywistości oznacza lokata i jak przekłada się na zyski i możliwości utraty pieniędzy. Lokata to nic innego, jak tylko sposób inwestycji polegający na powierzeniu pieniędzy bankowi na ściśle określony czas. Jest to produkt finansowy, który ma gwarantowany może niezbyt wysoki, ale jednak zysk i nie dopuszcza możliwości straty zainwestowanych środków. Podczas zakładania lokaty należy zwrócić uwagę na cztery podstawowe parametry decydujące o wysokości zysków (można je porównać na stronie mobilbank.pl). Pierwszy z nich to wysokość oprocentowania, która może być określona jako stała wartość podczas całego okresu obowiązywania lokaty, a może rosnąć z kolejnego miesiąca na miesiąc powodując coraz większe zyski – nazywana jest lokatą progresywną. Drugi bardzo ważny element to częstość kapitalizacji odsetek, im ten okres jest częstszy tym zysk z lokaty jest wyższy ponieważ w kolejnych odstępach czasu oprocentowanie naliczane jest do kwoty wyjściowej założenia lokaty, powiększonej o odsetki z poprzednich kapitalizacji, powodując jednocześnie podwyższenie bazy wyjściowej lokaty. Trzecim elementem, z którymi należy bardzo dobrze się zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy to wysokość opłat związanych z założeniem lokaty oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów lub innych obciążeń. I ostatnim bardzo ważnym zagadnieniem są warunki możliwości zerwania umowy o lokatę przed upływem jej ostatecznego terminu, czy związane są z tym jakieś dodatkowe opłaty, czy możliwa jest utrata odsetek. Coraz częściej banki, nie chcąc tracić kolejnych klientów gwarantują możliwość zachowania odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania umowy o tego rodzaju produkt finansowy.

Comments (No)

Zostaw komentarz