Czy środki gromadzone w OFE są bezpieczne?

Wiele osób zastanawia się z pewnością czy te wszystkie środki, które gromadzimy w Otwartych Funduszach Emerytalnych są bezpieczne. Nie mamy jednak powodów do obaw. Wyniki finansowe funduszy emerytalnych są szczegółowo sprawdzane, na dodatek dwa razy w przeciągu całego roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby jednak zapewnić jak największe bezpieczeństwo naszym finansom stworzono rozbudowany system mający je zagwarantować.

W razie gdyby inwestycje jakiegoś funduszy nie przyniosłyby odpowiednio wysokiego zysku na tyle aby nie był niższy od minimalnej stopy zwrotu, wówczas różnicę, która by powstała wówczas Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające tym konkretnym funduszem pokrywa ją z tak zwanego rachunku rezerwowego. W razie gdyby to się okazało niewystarczające, wówczas towarzystwo musi wykorzystać inne środki własne w celu pokrycia takiej różnicy. Zdarza się jednak, że i to nie wystarczy. Co wtedy? No właśnie. Tutaj z pomocą przychodzi Fundusz Gwarancyjny. Powstał on ze środków wszystkich towarzystw emerytalnych funkcjonujących na naszym rynku. Nadzór nad nim sprawuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Gdyby i te środki były niewystarczające wtedy budżet państwa pokryje takie braki. Poza tym fundusze emerytalne nie mogą inwestować więcej aniżeli pięć procent posiadanych środków na giełdzie. Pozostałe fundusze służą do bezpiecznych inwestycji na przykład w obligacje skarbu państwa. Nie musimy się więc martwić o bezpieczeństwo naszych środków w OFE. Odpowiednie przepisy regulują możliwość inwestowanie przez nie i ograniczają do minimum ryzyko ewentualnych strat.

Comments (No)

Zostaw komentarz