Co to są Indywidualne Konta Emerytalne i czym się one różnią od OFE?

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. IKE stanowią atrakcyjną alternatywę dla Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), oferując szereg korzyści podatkowych i większą elastyczność w zakresie inwestowania środków.

Główną różnicą między IKE a OFE jest dobrowolność uczestnictwa. O ile przystąpienie do OFE było obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku, o tyle założenie IKE jest całkowicie dobrowolne. Oznacza to, że decyzja o oszczędzaniu na IKE zależy wyłącznie od indywidualnych preferencji i możliwości finansowych każdego obywatela.

Korzyści podatkowe Indywidualnych Kont Emerytalnych

Jedną z największych zalet IKE są związane z nimi korzyści podatkowe. Środki gromadzone na IKE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, znanego jako „podatek Belki”. Oznacza to, że oszczędzający nie muszą płacić 19% podatku od zysków wypracowanych przez IKE, co w długiej perspektywie z pewnością przyniesie wyższe oszczędności emerytalne.

Co więcej, wpłaty na IKE można odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach ulgi podatkowej. W 2023 roku maksymalna kwota, którą można wpłacić na IKE, wynosi 17 766 zł. Odliczenie wpłat na IKE od podstawy opodatkowania pozwala obniżyć należny podatek dochodowy i zwiększyć swoje bieżące dochody netto.

Elastyczność i kontrola nad oszczędnościami

IKE dają oszczędzającym dużą swobodę w zakresie wyboru sposobu inwestowania zgromadzonych środków. W przeciwieństwie do OFE, gdzie inwestycje są zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne, na IKE to sam oszczędzający decyduje, w jakie instrumenty finansowe chce zainwestować swoje pieniądze. Może wybierać spośród szerokiej gamy opcji, takich jak lokaty bankowe, obligacje, akcje czy fundusze inwestycyjne, dostosowując strategię inwestycyjną do swojego poziomu akceptacji ryzyka.

Ponadto, środki zgromadzone na IKE są prywatną własnością oszczędzającego i podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci oszczędzającego, zgromadzone na IKE pieniądze nie przepadają, lecz są przekazywane wskazanym przez niego osobom lub spadkobiercom. To istotna zaleta w porównaniu do środków zgromadzonych w ZUS czy OFE, które nie podlegają dziedziczeniu.

Podsumowanie

Indywidualne Konta Emerytalne stanowią ciekawą alternatywę dla OFE, oferując dobrowolność uczestnictwa, atrakcyjne korzyści podatkowe oraz większą kontrolę nad sposobem inwestowania oszczędności emerytalnych. Dzięki zwolnieniu z „podatku Belki” i możliwości odliczenia wpłat od podstawy opodatkowania, IKE pozwalają efektywniej pomnażać kapitał i zwiększać przyszłe świadczenia emerytalne. Warto rozważyć założenie IKE jako element długoterminowego planowania finansowego i zabezpieczenia swojej przyszłości na emeryturze.

Comments (No)

Zostaw komentarz