Kim jest Depozytariusz?

Depozytariusz jest to bank jaki fundusz emerytalny musi wybrać. Ale nie może być to pierwszy lepszy bank, musi on spełniać bowiem określone warunki. Przede wszystkim musi być to bank krajowy działający zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe. Dodatkowo obowiązują go określone wymogi kapitałowe. Poza tym depozytariusz nie może posiadać jakichkolwiek powiązań z powszechnym towarzystwem emerytalnym. Ani organizacyjnych, ani finansowych, ani też osobowych. Chodzi o to, aby był on całkowicie niezależny w monitorowaniu funduszu. Wynika to z troski o interesy osób, które powierzyły swój kapitał danemu towarzystwu. W związku z tym depozytariusz nie ma prawa posiadać akcji towarzystwa, którego środki przechowuje. Nie może także być jego kredytodawcą. Aczkolwiek ma prawo wspierać finansowo taki fundusz.

Depozytariusz ma obowiązek kontrolować aktywa funduszu prowadząc odpowiedni do tego celu rejestr. Musi się także upewnić, że wszelkie umowy związane z nabywaniem czy też zbywaniem aktywów są zgodne z przepisami prawa i nie łamią statutu tego funduszu. Cały szereg obowiązków spoczywających na depozytariuszu określa ustawa, do której obie strony muszą się stosować. Dodatkowo powinny być one również określone w umowie o świadczenie usług jaką powinni między sobą zawrzeć depozytariusz i fundusz. Jeżeli bank będący depozytariuszem złamie lub nie wypełni któregoś z tych warunków towarzystwo ma prawo zerwać umowę i zgłosić to odpowiedniemu organowi nadzoru, a ten z kolei może nakazać zmianę takiej instytucji. Może to też nastąpić gdy sytuacja finansowa takiego banku uległa drastycznemu pogorszeniu wyjaśnia doradca finansowy z portalu doradcakredytowy.com.pl.

Comments (No)

Zostaw komentarz