Jak zdefiniować pojęcie scoring?

Scoring jest to metoda polegająca na dokonaniu oceny stopnia wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Wygląda to w ten sposób, że bank opierając się na informacjach o kliencie przyznaje mu punkty, które następnie sumuje i w ten sposób ocenia ryzyko z nim związane. Analizy takiej dokonuje się na specjalnej karcie, na której poszczególne cechy takiego klienta są punktowane. Karta ta zawiera wiele informacji, na przykład wykształcenie, wysokość dochodów, zawód, wiek, referencje bankowe, stan cywilny, posiadane karty płatnicze, a także wiele innych danych tłumaczy doradca finansowy Expander.

Scoring nie jest tym samym co analiza jaką przeprowadzają pracownicy banku. Dokonują oni obliczeń związanych z naszą zdolnością kredytową na podstawie wielu informacji zebranych w postaci różnych dokumentów, a także w oparciu o naszą historię kredytową jaką otrzymują z Biura Informacji Kredytowej. Na tej podstawie podejmują decyzję o tym czy przyznać nam kredyt czy też nie. Często jest znacznie wygodniejsza opcja dla klientów, ponieważ to, że jeden bank nie przyznał im kredytu wcale nie musi oznaczać, że w drugim sytuacja się powtórzy.

Scoring jest analizą pozbawioną jakiegokolwiek wpływu ze strony czynnika ludzkiego. Liczba punktów decyduje o tym czy zaufać kredytobiorcy. Zanim więc podejmiemy decyzję o kredycie warto jest porównać kilka ofert. Sprawdzić warunki na jakich podstawie są one przyznawane w różnych bankach. Czy opierają się one na scoringu, czy też na tradycyjnej wersji analizy ryzyka kredytowego, dzięki której możemy mieć czasem zwiększone szanse na to aby taki kredyt otrzymać.

Comments (No)

Zostaw komentarz