I, II i III filar. Czym są i co je różni?

System emerytalny w Polsce składa się z trzech filarów, które mają zapewnić obywatelom bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. I filar to obowiązkowy system repartycyjny, zarządzany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy pracownik odprowadza do niego składki, które są następnie wypłacane obecnym emerytom. Wysokość emerytury z I filaru zależy od liczby lat pracy i wysokości odprowadzanych składek.

II filar, który był obowiązkowy do 2014 roku, obecnie jest dobrowolny. Składa się on z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), zarządzanych przez prywatne instytucje finansowe. Środki gromadzone w OFE są inwestowane na rynkach finansowych, a wysokość emerytury zależy od wyników tych inwestycji.

III filar – dobrowolne oszczędzanie na emeryturę

III filar to dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę, takie jak Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) czy Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Każdy może samodzielnie zdecydować, czy i ile chce odkładać na swoją emeryturę w ramach III filaru. Środki te są inwestowane, a wysokość emerytury zależy od wyników tych inwestycji i zgromadzonego kapitału.

Główną różnicą między filarami jest poziom obowiązkowości i sposób zarządzania środkami. I filar jest obowiązkowy i zarządzany przez państwo, II filar jest dobrowolny i zarządzany przez prywatne instytucje, a III filar jest całkowicie dobrowolny i zarządzany samodzielnie przez oszczędzającego.

Dywersyfikacja źródeł dochodu na emeryturze

Dywersyfikacja źródeł dochodu na emeryturze jest niezwykle istotna. Opieranie się wyłącznie na emeryturze z I filaru może okazać się niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu życia. Oszczędzanie w ramach II i III filaru pozwala na zwiększenie przyszłych świadczeń emerytalnych i zabezpieczenie się przed ryzykiem niskiej emerytury z systemu państwowego.

Warto regularnie kontrolować stan swoich oszczędności emerytalnych i dostosowywać strategię inwestycyjną do swojego wieku i poziomu akceptacji ryzyka. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać na emeryturę, tym większy kapitał uda nam się zgromadzić i tym wyższa będzie nasza emerytura.

System emerytalny w Polsce, oparty na trzech filarach, daje obywatelom możliwość dywersyfikacji źródeł dochodu na emeryturze. Odpowiednie wykorzystanie wszystkich dostępnych opcji oszczędzania może zapewnić nam godne życie po zakończeniu aktywności zawodowej. Warto zadbać o swoją przyszłość i regularnie odkładać środki na emeryturę, korzystając z możliwości, jakie dają nam I, II i III filar.

Comments (No)

Zostaw komentarz