Wszystko na temat upadłości konsumenckiej

Dzięki zmianom przepisów o upadłości konsumenckiej od początku 2015 roku ponad 500 osób wykorzystało możliwość upadłości. Zmiany otwierają możliwości kredytobiorcom. Nazbyt często korzystają z tej opcji ci, którzy zaciągnęli zobowiązania we frankach szwajcarskich. Osoby te, oprócz zobowiązań w walucie obcej mają zwykle szereg innych długów, uniemożliwiających ich wyjście z kryzysu bez upadłości.

Z upadłości konsumenckiej nie może skorzystać przedsiębiorca, a to oni najczęściej nadmiernie się zadłużają, często w wyniku złej koniunktury na rynku i chęci ratowania przedsiębiorstwa. Z upadłości konsumenckiej może korzystać konsument mieszkający na terenie Polski i posiadający tu majątek. Przedsiębiorca z wnioskiem może wystąpić dopiero po roku od chwili likwidacji działalności gospodarczej. W obecnym brzmieniu przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w art. 11 ust. 1 precyzują, że niewypłacalną jest osoba, nie wykonująca swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, zatem istotną przesłanką do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest zaprzestanie płacenia swoich wymagalnych długów. Jakie ograniczenia może napotkać osoba chcąca złożyć wniosek?

Upadłości nie można ogłosić w sytuacji, gdy:
– niewypłacalność była wynikiem niedbalstwa,
– sądownie stwierdzono ciągu ostatnich 10 lat dopuszczanie się czynów krzywdzących wierzycieli,
– prowadzili przedsiębiorstwa, w stosunku do których nie złożyli wniosku o upadłość, mimo zachodzących przesłanek lub z własnej winy doprowadzili do umorzenia postępowania upadłościowego,
– w ciągu ostatnich 10 lat ogłoszono stosunku do nich upadłość, a strona zaniechała spłaty zobowiązań wobec wierzycieli wynikających z harmonogramu spłat.

W przypadku, gdy jednak wnioskodawca przejdzie procedury weryfikacyjne i zostanie ogłoszona upadłość konsumencka z głównymi wierzycielami może być zawarta ugoda (często w przypadku kredytów hipotecznych dłużnik może nadal zajmować mieszkanie, czy dom stanowiący zabezpieczenie kredytu hipotecznego o ile bank wyrazi, na określonych warunkach, zgodę. Inni wierzyciele również mają decydujący wpływ na dalsze losy majątku upadłego. W zależności tez od przyjętej przez syndyka metody zarządzania majątkiem dłużnika należy liczyć się z tym, że cały majątek zostanie sprzedany na pokrycie roszczeń wierzycieli. Kredyty i inne zobowiązania zwykle stają się wymagalne, z wynagrodzenia możliwe jest pobieranie tylko jego wolnej od potrąceń części. Dodatkowo, po ogłoszonej upadłości konsumenckiej przez kila lat dłużnicy mogą mieć problemy z zaciąganiem kolejnych zobowiązań – ten akt zapisywany jest w bazach prowadzonych i wykorzystywanych przez banki instytucje finansowe rejestrów (tutaj znajdziesz pełną listę banków).

Comments (No)

Zostaw komentarz