Czym jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne?

Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna działająca na licencji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Celem działalności takiej organizacji jest nie tylko tworzenie ale i zarządzanie Otwartym Funduszem Emerytalnym. Spółka taka jest odpowiedzialna za zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry specjalistów, których zadaniem jest inwestowanie w odpowiedni sposób środków członków OFE, którym spółka ta zarządza.

Tylko jeden Otwarty Fundusz może podlegać pod zarządzanie konkretnego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego. Chyba, że doszło do połączenia się towarzystw, bądź też do sytuacji, w której towarzystwo przejęło administrowanie innym funduszem. Za zarządzanie Otwartym Funduszem Emerytalnym PTE pobiera opłatę. Władzę nad towarzystwem sprawują odpowiednie organy, czyli: rada nadzorcza, walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz zarząd.

Listę aktualnie działających Powszechnych Towarzystw Emerytalnych możemy znaleźć na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oraz na stronie polisolokaty.pl. Warto się z nią zapoznać jeśli chcemy wybrać odpowiedni fundusz czy też go zmienić. To jaka instytucja tworzy PTE również ma duże znaczenie. Jeśli jest to firma posiadająca duże doświadczenie w inwestowaniu i dodatkowo odnosi na tym polu sukcesy możemy się spodziewać, że również i fundusz, którym zarządza będzie się plasował wysoko w rankingach. Weźmy więc to również pod uwagę decydując się na powierzenie swoich pieniędzy określonej jednostce. Mogłoby się wydawać iż nie jest to istotne, a jednak może mieć znaczenie. My również będziemy spokojniejsi wiedząc, że nasz kapitał znajduje się w dobrych rękach i jest odpowiednio inwestowany.

Comments (No)

Zostaw komentarz