Co to jest jednostka rozrachunkowa?

Wszystkie składki wpłacane do Otwartych Funduszy Emerytalnych po odliczeniu wszystkich opłat są przeliczane na tak zwane jednostki rozrachunkowe. Ilość takich jednostek jest odzwierciedleniem wielkości naszych udziałów w aktywach funduszu, do którego należymy. To pewnego rodzaju tytuł prawny na podstawie, którego jesteśmy upoważnieni do tych udziałów.

Wartość jednostki rozrachunkowej jest dla nas bardzo istotna, ponieważ na jej podstawie możemy wywnioskować czy fundusz, któremu powierzyliśmy nasz kapitał inwestuje go odpowiednio pomnażając przy tym nasze środki czy też nie. Jeżeli przez dłuższy czas zauważamy, że wartość jednostek rozrachunkowych maleje to może być to dla nas znak, że trzeba zacząć szukać innego OFE. Tak więc w oparciu o jednostki rozrachunkowe możemy monitorować stan swojego rachunku, a w związku z tym, że jest to rodzaj długoterminowej inwestycji nie musimy kontrolować jej non stop, jak na przykład w przypadku inwestowania na giełdzie. Wystarczy co jakiś czas skontrolować poziom naszych jednostek rozrachunkowych aby się rozeznać w sytuacji.

Na samym początku działania otwartych funduszy emerytalnych wartość takiej jednostki była równa kwocie dziesięciu złotych. Łatwo więc można było sobie przeliczyć jaki kapitał posiadamy. W tej chwili również nie jest to skomplikowane, ponieważ fundusze są zobowiązane do tego, aby wartość jednostki rozrachunkowej podawać codziennie do publicznej wiadomości. Podobną funkcję spełnia jednostka uczestnictwa, którą nabywamy gdy decydujemy się na fundusz inwestycyjny (sprawdź najlepsze fundusze inwestycyjne z doradca Open Finance). Ich cena także zmienia się codziennie i jest podawana publicznie.

Comments (No)

Zostaw komentarz