Co to jest inflacja?

Niegdyś określenie to związane było z podażą pieniądza. W obecnych czasach inflacja polega na tym, że ceny towarów i usług stale wzrastają przez pewien czasu. Nie należy tego mylić z nagłym skokiem cen jakiegoś towaru. Inflacja, bowiem to ciągle rosnące ceny wielu różnych produktów. Inflacja sprawia, że pieniądze zaczynają tracić swoją wartość. Na dodatek bardzo ciężko jest powstrzymać to zjawisko. Państwo powinno wówczas przedsięwziąć odpowiednie środki aby je opanować.

Przyczyny inflacji mogą być różne. Na przykład wydatki budżetu państwa przewyższające jego wpływy, błędy w budowie gospodarki, eksport przewyższający import, a także wiele innych. Jest także wiele rodzajów inflacji, między innymi: hiperinflacja mająca miejsce wtedy, gdy wzrost cen przekracza 150%. Inflacja galopująca, w której przypadku ceny wzrastają rocznie od około 50% i wyżej. Może być też inflacja pełzająca gdzie ceny rosną około 5% rocznie, czy też inflacja krocząca z 5%-10% wzrostem cen. To jest zaledwie jeden podział, a takich jest kilka według różnych kryteriów, o czym można przeczytać w serwisie banki.co.pl.

Inflacja ciągnie za sobą liczne negatywne skutki, które ciągną się za sobą lawinowo i bardzo trudno jest je zatrzymać. Jednak niewielka inflacja może też mieć swoje korzyści. Dzięki niej można renegocjować wartości płac i niektórych cen. Zjawiskiem odwrotnym jest tak zwana deflacja, która oznacza, że wzrasta siła nabywcza pieniądza, czyli mówiąc krótko spadają ceny towarów i usług w związku z czym za tę samą ilość pieniędzy możemy kupić dużo więcej. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie dobre zjawisko, chociażby dlatego, że napędza to recesję.

Comments (No)

Zostaw komentarz