Co to jest rachunek premiowy i rachunek rezerwowy?

Z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi wiąże się wiele pojęć, które warto znać. Dwoma z nich są rachunek premiowy i rachunek rezerwowy.

Rachunek premiowy ma na celu motywowanie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego do tego by osiągało jak najlepsze wyniki. Składają się na niego wpłaty, których Otwarty Fundusz Emerytalny dokonuje co miesiąc. Stawki tych wpłat nie mogą być wyższe aniżeli 0,005% wartości aktywów netto zarządzanych przez OFE. Jeżeli PTE uzyskało stopę zwrotu najwyższą spośród wszystkich funduszy, wówczas środki przekazanie na rachunek premiowy przechodzą na rzecz spółki, ale jeśli sytuacja przedstawiała się na odwrót wtedy PTE musi przekazać kapitał z tegoż rachunku do funduszu. Z kolei te towarzystwa, które plasowały się pomiędzy najniższą i najwyższą stopą zwrotu korzystają ze środków zawartych na rachunku premiowym proporcjonalnie do osiągniętego wyniku.

Drugie pojęcie, czyli rachunek rezerwowy oznacza taki rodzaj rachunku, na którym Powszechne Towarzystwo Emerytalne musi odkładać środki na wypadek, gdyby Otwarty Fundusz Emerytalny nie miał zysków równych przynajmniej najniższej stopie zwrotu. W takim przypadku powstałby niedobór, który trzeba by było w jakiś sposób wyrównać. Do tego właśnie służy kapitał gromadzony na rachunku rezerwowym. Dzięki niemu PTE może pokryć ewentualną różnicę. Ten rodzaj rachunku zasilają środki pochodzące od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, w razie gdyby były one niewystarczające do pokrycia niedoboru spółka musi się posiłkować środkami własnymi, a w ostateczności szukać pomocy dalej, nawet w budżecie państwa.

Comments (No)

Zostaw komentarz